Nowości

Zalecenia - Quality control in cone beam computed tomography.

Więcej infomacji po kliknięciu na ponizszy baner:

List Prezesa EFOMP - egzamin europejski.

Zmiana ustawy Prawo Atomowe.

Więcej infomacji po kliknięciu na ponizszy baner:

European School for the Medical Physics Expert (ESMPE)

European School for the Medical Physics [...]
Dokument Microsoft Word [24.9 KB]

European Guidance on the Implementation of the Requirements of the Euratom BSS with respect to the Radiation Protection Expert and the Radiation Protection Officer.

Jesienny magazyn EFOMP

(The European Federation of Medical Physics)

EMP News Autumn 2016.pdf
Dokument PDF [3.7 MB]

Nowości IOMP

empw-2016-01.pdf
Dokument PDF [3.5 MB]

Materiały dydaktyczne - medycyna nuklearna

 

Więcej informacji  w załączeniu:

Materiały dydaktyczne - medycyna nuklear[...]
Dokument Microsoft Word [14.3 KB]

Free Electronic Access to Health & Technology Journal

 

Więcej informacji po kliknieciu na poniższy baner:

Letter To IOMP on IUPESM Journal.pdf
Dokument PDF [208.1 KB]

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nowym numerem magazynu

IOMP Journal Medical Physics International.

 

Więcej informacji po kliknieciu na poniższy baner:

Testy specjalistyczne w rentgenodiagnostyce - dyskusja

W ostatnich dniach grudnia 2015 roku na stronie PTFM zamieszczona została
prośba o nadsyłanie uwag związanych z wykonywaniem testów
specjalistycznych w rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej.

Prośba była oczywiście związana z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia

i zmianą zakresu testów.

Dziękujemy wszystkim osobom, które nadesłały swoje uwagi.

 

W załączeniu znajduje się zestawienie uwag oraz prośba o deklaracje chęci udziału w spotkaniu.

 

 

 

Aktualizacja: termin spotkania został ustalony na 28 kwietnia,

osoby chętne do udziału są proszone o kontakt e-mailowy na adres podany w
załączniku do 21 kwietnia.

 

Testy specjalistyczne w rentgenodiagnostyce - propozycja dyskusji.

12 listopada 2015 roku Minister Zdrowia podpisał nowelizację
rozporządzenia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Jedną z
najważniejszych zmian wprowadzanych przez nowelizację jest nowy zakres
testów urządzeń radiologicznych.

 

Proponujemy dyskusję na temat nowego zakresu testów specjalistycznych

w rentgenodiagnostyce i radiologii zabiegowej.

Szczegóły w załączeniu.

 

testy_specjalistyczne.pdf
Dokument PDF [146.8 KB]

Zalecenia Regionalnego Spotkania Fizyków Medycznych w Europie,

które odbyło się w dniach 7-8 maja 2015 r RER / 6/031

 

Zalecenia EFOMP odnośnie kontroli jakości

cyfrowych urządzeń stosowanych w mammografii

 

Więcej informacji na stronie: EFOMP

Obchody 90lecia wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Instytutu Radowego

Obchody 90lecia.jpg
Plik JPG [1.1 MB]

European School of Medical Physics - możliwość dofinansowania.

Award letter ESMP bursaries.pdf
Dokument PDF [39.8 KB]

List prezesa EFOMP prof Johna Damilakis, dotyczący

Europejskiej Szkoły Fizyki Medycznej ESMP.

Letter to NMOs - President.pdf
Dokument PDF [214.2 KB]

Nowa publikacja IAEAFizyka radiologii diagnostycznej.

Diagnostic Radiology Physics.pdf
Dokument PDF [12.7 MB]

Nowe dokumenty Komisji Europejskiej; Bezpieczeństwo w radioterapii.

General guidelines on risk management in external beam radiotherapy.
General guidelines on risk management in[...]
Dokument PDF [1.4 MB]
General guidelines on risk management in external beam radiotherapy - supplement.
General guidelines on risk management in[...]
Dokument PDF [2.7 MB]

List prezesa EFOMP prof Johna Damilakis, dotyczący

Europejskiej Szkoły Fizyki Medycznej ESMP.

EFOMP.pdf
Dokument PDF [217.8 KB]

Wykaz wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radioterapii onkologicznej.

 

Radiation Protection N° 174

European Guidelines On Medical Physics Expert

 

Radiation Protection N° 174
rp174_annex2.pdf
Dokument PDF [620.1 KB]

 

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

Kontrola systemów planowania leczenia 3D

w radioterapii wiązkami zewnętrznymi fotonów i elektronów.

 

Zmiany Ustawy Prawo Atomowe czekają na podpis Prezydenta

 

Tekst zmiany Ustawy Prawo Atomowe:

 

Nowelizacja Prawo Atomowe.pdf
Dokument PDF [29.2 KB]

 

Nowe publikacje wydane przez Komisję Europejską:

 

European Guidelines on Radiation Protection Education and Training of Medical Professionals in the European Union

 

European Guidelines on Medical Physics Expert (MPE)

 

Więcej publikacji dotyczących promieniowania jonizującego i ochrony przed promieniowaniem po kliknięciu na poniższy baner:

 

Electronic Medical Physics World

 

e-Medical Physics World Issues

 

Więcej informacji po kliknięciu na baner (poniżej)

Inicjatywa American Association of Physicists in Medicine

Więcej informacji w poniższym dokumencie:

Fizyk Medyczny w Europie

Więcej informacji w poniższym dokumencie:


Fizyk Medyczny w Europie.pdf
Dokument PDF [111.7 KB]

Nowe regulacje Unii Europejskiej dotyczące pól elektromagnetycznych.


Parlament Europejski zatwierdził w czerwcu br. nowe regulacje dotyczące pól ektromagnetycznych:

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2013/35/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagro
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RAD[...]
Dokument PDF [950.5 KB]

 

Wynika z nich, ze nie uznano pracy w polu elektromagnetycznym za istotne zagrożenie dla pracujących w tych warunkach.Dyrektywa ma być wprowadzona w życie w państwach członkowskich

do 1 lipca 2016 roku. Zainteresowanych powyższym tematem odsyłamy do strony internetowej:

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej przesłało do Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej propozycję nowelizacji testów specjalistycznych i eksploatacyjnych celem wniesienia uwag.

 

Bardzo proszę o zapoznanie się z propozycjami i wysłanie do mnie uwag. W celu dobrej organizacji gromadzenia danych proszę o precyzyjne wskazanie czego dotyczy uwaga i wpisanie własnej propozycji. Dopuszczalne jest wniesienie nowych propozycji, nowych testów.

 

Bardzo dziękuję! Uwagi powinny dotrzeć do mnie do dnia 10 lipca 2013.

 

Dr hab. Paweł Kukołowicz, prof. nadzw. COI

Prezes Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TESTÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ
DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA BADANYCH PARAMETRÓW FIZYCZNYCH
I CZĘSTOŚĆ WYKONYWANIA TESTÓW.
TESTY_27_03_2013.pdf
Dokument PDF [586.6 KB]

Nowe czasopismo International Organization for Medical Physics (IOMP)

 

Medical Physics International

Inicjatywna Ministerstwa Zdrowia

 

informacje w poniższym dokumencie: 

 

 

MZ_23.11.2012-1.pdf
Dokument PDF [60.0 KB]

 

Centrum Protonoterapii w Pradze.

 

więcej informacji w poniższych linkach: 

Bezpieczeństwo w radioterapii.


Ukazał się nowy dokument ASTRO dotyczący bezpieczeństwa w radioterapii "Safety is No Accident".

 

Więcej informacji na stronie:


Nowa punktacja czasopism Ministerstwa Nauki


Zgodnie z § 14 ust. 1  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r. poz. 877), ogłoszono w formie komunikatu kryteria i tryb oceny czasopism naukowych (komunikat był poprzedzony komunikatem z dnia 4 września 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych).

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r.  poz. 877), ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych.
Wykaz czasopism naukowych składa się m.in. z dwóch części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:

 

  1. Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
  2. Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);

 

Więcej informacji na stronie 

 

Jak Amerykańskie Stowarzyszenie Fizyków Klinicznych walczy o zmniejszenie dawek otrzymywanych przez dzieci w badaniach radiologicznych rejestrowanych cyfrowo.

 

Zobacz:
www.imagegently.org

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 24 kwietnia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej


 Zainteresowanym odsyłamy do strony:
 www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=767&ma=019808

Członkowie wspierający

Aktualności

Zalecenia

Quality control in cone beam computed tomography.

Więcej ...

Konferencja

sprawozdawczo - warsztatowa 

"AAPM Highlights"

 

6 – 7 października 2017, Poznań.

Więcej ...

Magisterium i studium doktoranckie na IFJ.

 

Więcej ...

Podstawy radiobiologii.

19 – 20 października 2017, Poznań.

Więcej ...

I Warsztaty z fizyki medycznej ESTRO

Więcej ...

III Spotkanie Sekcji Brachyterapii PTFM


9 - 10 października 2017, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie

 

Więcej ...

Uniwersytet w Zurychu poszukuje kandydatów do doktoratu.

 

Więcej ...

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie.

 

Więcej ...

III Konferencja z zakresu detekcji promieniowania jonizującego oraz kontroli jakości w rentgenodiagnostyce, radioterapii i medycynie nuklearnej

18 – 22 września 2017 r.

Dwór Ostoia, Klimkówka k/Rymanowa

Więcej ...

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego

Ta strona została utworzona za pomocą 1&1 MyWebsite.