Historia PTFM

 

W 2011 roku minęło 46  lat od założenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej.

 

Historycznie rozwój fizyki medycznej nastąpił po wielkich odkryciach promieniowania X przez Wilhelma Konrada Roentgena; pierwiastków promieniotwórczych przez Antoniego Henryka Becquerela, Marię Skłodowską – Curie i Piotra Curie oraz sztucznej promieniotwórczości odkrytej przez Irenę i Fryderyka Joliot – Curie.

 

Rozwój fizyki medycznej jako tej, która wkroczyła do szpitali i była związana bezpośrednio z pacjentem  przebiegał w różnych krajach bardzo nierównomiernie.

 

W Polsce pierwszą placówką w która umożliwiła bezpośrednią współpracę fizyka z lekarzem był otwarty w 1943 roku Zakład Fizyki Instytutu Radowego w Warszawie (obecnie Zakład Fizyki Medycznej w Centrum Onkologii w Warszawie).

 

Zakład powstał z inicjatywy Marii Skłodowskiej – Curie, a możliwość pracy w tym zakładzie budziła wielkie zainteresowanie w środowisku polskich fizyków.

 

Maria Curie wybrała współpracę naukową i organizacyjną z prof. Stefanem Pieńkowskim, czołowym wówczas fizykiem Uniwersytetu Warszawskiego.

Kierownikiem Zakładu Fizyki Medycznej został adiunkt prof. Pieńkowskiego wówczas doc. Cezary Pawłowski , którego imię nosi Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej.

 

W roku 1946 prof. Cezary Pawłowski objął stanowisko profesora w Politechnice Warszawskiej, gdzie wraz z prof. Juliuszem Kellerem, wieloletnim Prezesem Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej przystąpili do kształcenia absolwentów nauk ścisłych, przygotowując ich do współpracy naukowej w medycynie i  przemyśle wytwarzającym aparaturę medyczną.

 

Niestety polska medycyna nie była przygotowana do rozumienia potrzeb współpracy z fizykami  i nie wchłonęła tych absolwentów.

 

Dopiero powołanie do życia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej pozwoliło na stopniową zmianę sytuacji fizyków medycznych w Polsce.

 

Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej powstało w 1965 roku, dzięki wsparciu Międzynarodowej Organizacji Fizyki Medycznej (IOMP), zrzeszającej narodowe towarzystwa fizyków medycznych.

 

Animatorem całej akcji był mgr Oskar Chomicki, wówczas asystent w Zakładzie Izotopowym Szpitala Bielańskiego, cały czas niezwykle aktywny (obecnie honorowy ) członek PTFM i Prezydent IOMP poprzedniej kadencji.

Chomickiego wspomagali głównie współpracownicy i asystenci prof. Cezarego Pawłowskiego.

 

 Już w roku 1966 PTFM zaczęło wydawać czasopismo Postępy Fizyki Medycznej (obecnie pod nazwą Polish Journal of Medical Physics and Engineering), gdzie fizycy mogli prezentować swój dorobek.

 

Najbardziej ważkim osiągnięciem PTFM był udział w zorganizowaniu w roku 1974 na Wydziale Fizyki Doświadczalnej  Uniwersytetu Warszawskiego specjalności fizyka medyczna. Ze strony Uniwersytetu zaangażowani byli w tę sprawę prof. Ewa Skrzypczak i prof. Jerzy Pniewski, ze strony Towarzystwa prof. Władysław Jasiński i dr Barbara Gwiazdowska.

 

Na podstawie artykułu

Barbary Gwiazdowskiej i Grzegorza Pawlickiego 

 

„Fizyku medyczny – gdzie Twoje miejsce?

Historia i perspektywy fizyki medycznej w Polsce”

 

Artykuł dostępny poniżej:

 

Członkowie wspierający

Aktualności

Zalecenia

Quality control in cone beam computed tomography.

Więcej ...

Konferencja

sprawozdawczo - warsztatowa 

"AAPM Highlights"

 

6 – 7 października 2017, Poznań.

Więcej ...

Magisterium i studium doktoranckie na IFJ.

 

Więcej ...

Podstawy radiobiologii.

19 – 20 października 2017, Poznań.

Więcej ...

I Warsztaty z fizyki medycznej ESTRO

Więcej ...

III Spotkanie Sekcji Brachyterapii PTFM


9 - 10 października 2017, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie

 

Więcej ...

Uniwersytet w Zurychu poszukuje kandydatów do doktoratu.

 

Więcej ...

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie.

 

Więcej ...

III Konferencja z zakresu detekcji promieniowania jonizującego oraz kontroli jakości w rentgenodiagnostyce, radioterapii i medycynie nuklearnej

18 – 22 września 2017 r.

Dwór Ostoia, Klimkówka k/Rymanowa

Więcej ...

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego

Ta strona została utworzona za pomocą 1&1 MyWebsite.