Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

 

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej  odbędzie się w dniu 14 listopada 2014 roku w Warszawie. Zebranie będzie miało miejsce w Centrum Onkologii-Instytucie, ul. Roentgena 5, w sali im, prof. Tadeusza Koszarowskiego (wejście do budynku, w którym znajduje się sala im. Prof. Koszarowskiego znajduje się na prawo od głównego wejścia do Centrum Onkologii-Instytutu, około 70 metrów).

 

Zebranie rozpocznie się o godzinie 10.30 (pierwszy termin). W przypadku braku quorum ustala się drugi termin zebrania na godzinę 11.00.

 

Więcej informacji w poniższym dokumencie:

List do Członków Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej Prezesa PTFM

 

Proponowana treść paragrafu 9.pdf
Dokument PDF [184.1 KB]

 Jeszcze o wyroku Trybunału Konstytucyjnego: 

Informacja o zmianach ustawy Prawo Atomowe      

 


Warszawa 30 stycznia 2014

 

 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!

 

W dniu 28 stycznia 2014 roku odbyło się posiedzenie połączonych komisji zdrowia Sejmu i Senatu w sprawie zmian w ustawie Prawo Atomowe. Procedowana była propozycja zmian w ustawie w kształcie proponowanym przez Ministra Zdrowia (reprezentował Go v-ce minister Radziewicz-Winnicki). Środowisko fizyków medycznych i Konsultant w zakresie fizyki medycznej, prof. dr hab. Michał Waligórski zgłosili swoje propozycje zapisów ustawowych. Ostatecznie po krótkiej dyskusji, przegłosowane zostały poprawki w kształcie zaproponowanym przez szeroko pojęte środowisko fizyków medycznych. Przegłosowane zapisy umożliwiają fizykom medycznym i inżynierom medycznym na wykonywanie testów kontroli urządzeń radiologicznych. Oczywiście pozostają zapisy o jednostkach akredytowanych. Od fizyków i inżynierów wymaga się, aby realizując testy zapewniali spójność pomiarową. W zmianach wskazuje się na KCOR, jako na jednostkę, która przygotuje opis testów.

 

Członkowie komisji ze zrozumieniem przyjęli naszą argumentację. Senatorowie i posłowie podnosili argument niezasadnej nadregulacji wyrażającej się w konieczności uzyskiwania certyfikatu przez osoby posiadające specjalizację. W głosowaniu nasz projekt poparło 17 członków komisji, jedna osoba się wstrzymała od głosu.

 

Wypowiedzi zarówno ministra Radziewicza-Winnickiego i dyr. Kluszczyńskiego rozpoczęły się od wyrażenia bardzo wysokiej opinii o fizykach medycznych specjalistach. To miłe, że nasze wysiłki skierowane na podniesienie naszych kompetencji zostały docenione. Pan Minister zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia kontroli nad wykonywaniem testów. To zasadna uwaga i można mieć nadzieję, że szybko dojdzie do uruchomienia zewnętrznych audytów klinicznych. Warto pamiętać, że w radioterapii od wielu lat jest prowadzony zewnętrzny audyt dozymetryczny.

 

Bardzo się cieszę z osiągniętych efektów i dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w promowanie naszego stanowiska. Formalnie głosowanie w komisji nie kończy sprawy. Zaproponowany tekst, aby wszedł w życie musi zostać przyjęty przez Sejm i Senat.

 

Serdecznie pozdrawiam,

Dr hab. Paweł Kukołowicz, prof. COI

Prezes Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

 

Więcej informacji w poniższym dokumencie:

Całość orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego:

 Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

członkowie Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej!

 

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego PTFM podjęta została decyzja o powołaniu

 

Sekcji Brachyterapii.

 

Działalność Sekcji Brachyterapii będzie analogiczna do już działających Sekcji Radioterapii i Diagnostyki Obrazowej.Działalnością Sekcji będzie kierowała dr Renata Kabacińska,

fizyk pracujący w Bydgoskim centrum Onkologii.


Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej będzie ze swoich środków wspierało działalność Sekcji.

 

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w działalności Sekcji Brachyterapii proszę o skontaktowanie się mailowe z dr Kabacińską, która zaproponuje temat pierwszego spotkania Sekcji.

 

Adres mailowy dr Renaty Kabacińskiej kabacinskar@co.bydgoszcz.pl


Wyrażam ogromną radość z powołania Sekcji i ufam, że działalność Sekcji będzie służyła rozwojowi działalności fizyków medycznych uczestniczących

w leczeniu promieniowaniem jonizującym metodami brachyterapii.

 

 

 

Serdecznie pozdrawiam,

Dr hab. Paweł Kukołowicz, prof. nadzw. COI

Prezes Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

 

Szanowne Koleżanki!

Szanowni Koledzy!

 

W związku z licznymi uwagami do propozycji

„Zaleceń Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej dotyczące realizacji testów specjalistycznych w radiografii ogólnej z detektorem filmowym oraz w fluoroskopii i angiografii”

podjąłem decyzję o przełożeniu dyskusji nad tym dokumentem na inny termin.

 

O terminie tego spotkania powiadomię w oddzielnej informacji.

 

Natomiast w dniu 12 września 2013 roku odbędzie się spotkanie, które będzie poświęcone omówieniu zaleceń PTFM przygotowanych przez grupę roboczą pod kierownictwem

dr Dominiki Oborskiej-Kumaszyńskiej.


Opracowany przez Grupę Roboczą dokument jest poświęcony pomiarom charakterystyk użytkowych
diagnostycznych systemów rentgenowskich – cyfrowe systemy obrazowania.

Spotkanie odbędzie się 12 września 2013 roku w Warszawie.

Rozpocznie się o godzinie 11:30.

 

Propozycje zaleceń są dostępne na stronie: www.ptfm.pl.

 

Gorąco zachęcam do zapoznania się z treścią w/w opracowań i przygotowania uwag do zawartej w nich treści. Uwagi proszę zgłaszać do 5-go września 2013 roku korzystając z poczty elektronicznej

e-mail: p.kukolowicz@zfm.coi.pl.

 

Wszelkie uwagi zostaną rozpatrzone przesłane do autorów dokumentu, celem przygotowania dyskusji na spotkaniu w Warszawie.

 

Chęć uczestniczenia w spotkaniu proszę potwierdzić korzystając z adresu

e-mail: p.kukolowicz@zfm.coi.pl lub faksu: 22 644 91 82.

 

Miejsce spotkania zostanie ustalone w zależności od liczby osób zgłaszających swój udział w spotkaniu. Informacja o tym zostanie rozesłana do wszystkich osób,

które zgłoszą chęć udziału nie później niż do 9 września 2013 roku.

 

Za zmianę przepraszam!

Dr hab. Paweł Kukołowicz, prof. COI

Prezes Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

Warszawa, 2013-08-03

 


DRAFT zalecenia PTFM dotyczące cyfrowych systemów obrazowania.
DRAFT zalecenia PTFM.pdf
Dokument PDF [2.0 MB]

30 lipca br. Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w sprawie zgodności § 9 ust. 12 pkt 2, ust. 16 pkt 2, ust. 18 i 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej z art. 33c ust. 9 i art. 33j ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku - Prawo atomowe

oraz art. 65 ust. 1 zdanie drugie i art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP.

 

Więcej...

CONSENSUS MEETING

 

W dniu 8 stycznia 2013 roku w Warszawie odbyło się spotkanie,

na którym dyskutowano nad trzema zaleceniami przygotowanymi we współpracy z Polskim Towarzystwem Fizyki Medycznej.

 

Przedmiotem dyskusji były trzy opracowania:

„Testy specjalistyczne w mammografii z detektorem filmowym”

(autorzy: Ewa Fabiszewska, Iwona Grabska, Katarzyna Pasicz) oraz

„Testy specjalistyczne monitorów stosowanych

do prezentacji obrazów medycznychi

„Testy podstawowe monitorów stosowanych do prezentacji obrazów medycznych”

 

Więcej informacji w poniższym dokumencie:

 


CONSENSUS MEETING zalecenia diagnostyka obrazowa
CONSENSUS MEETING.pdf
Dokument PDF [401.1 KB]

Opinia Prokuratora Generalnego

 w związku z wnioskiem

Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanego do Trybunału Konstytucyjnego

o stwierdzenie niezgodności § 9 ust. 12 pkt 2, ust. 16 pkt 2, ust. 18 i ust. 20

 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

(Dz. U. Nr 51, poz. 265 ze zm.)


Pismo w załączniku.

 

Skończył się rok 2012,

 

Wszystkich zainteresowanych informacjami minionego roku z perspektywy działalności Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej odsyłamy do poniższego dokumentu - listu

 

Prezesa Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

dr hab. Pawła Kukołowicza

  

Podsumowanie roku 2012.pdf
Dokument PDF [86.6 KB]

 

Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia.

 

W dniu 18 grudnia, na zaproszenie Wiceministra Zdrowia, Igora Radziewicza-Winnickiego, odbyło się w Ministerstwie Zdrowia spotkanie w sprawie problemów związanych z wykonywaniem testów parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych przez uprawnione w tym przedmiocie podmioty, w tym fizyków medycznych.

 

Więcej informacji w poniższym dokumencie:

 

Stanowisko Ministra Zdrowia

na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

z dnia 23 lipca 2012 r.

 

dotyczącego stwierdzenia niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r.

 

w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej

(Dz. U. Nr 51, poz. 265, z późn.zm.) 

 

 

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich
U_5_12_wns_2012_07_23_ADO.pdf
Dokument PDF [256.0 KB]
Stanowisko Ministra Zdrowia
U_5_12_MZ_2012_09_26_ADO.pdf
Dokument PDF [157.5 KB]

 

Więcej informacji na stronie:

 

SPRAWY W TRYBUNALE

   

Dokumenty w sprawie: U 5/12

 

Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej!

 

 

Śpieszę podzielić się z Państwem bardzo radosną dla nas wiadomością. Na wniosek skierowany przez Zarząd Główny PTFM (ZG poprzedniej kadencji) Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o stwierdzenie niezgodności niektórych zapisów słynnego paragrafu 9 z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i skierował sprawę do Trybunału Konstytucyjnego. Tym samym uzyskujemy bardzo mocne potwierdzenie negatywnych opinii, jakie zebraliśmy w sprawie wspomnianych zapisów. Sprawa, która od wielu miesięcy tak bardzo bulwersowała nas wszystkich, znajdzie swój finał w Trybunale Konstytucyjnym. Jeszcze raz wyrażam radość z tego faktu.

            Pragnę podziękować wszystkim członkom poprzedniego Zarządu Głównego poprzedniej kadencji za wysiłek, jaki włożyli w przygotowanie wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich i za wiarę, że to wystąpienie zostanie przychylnie przyjęte.

 

 

                                             Pozdrawiam Wszystkich Członków PTFM

                                             dr hab. n. med. Paweł Kukołowicz

                                             Prezes Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

                                                                      

Warszawa, 16 sierpnia 2012

  

 

Poniżej załączam skan pisma skierowanego do Pana Prof. Michała Waligórskiego informującego o skierowaniu sprawy do Trybunału Konstytucyjnego.

 

Członkowie wspierający

Aktualności

Zalecenia

Quality control in cone beam computed tomography.

Więcej ...

Konferencja

sprawozdawczo - warsztatowa 

"AAPM Highlights"

 

6 – 7 października 2017, Poznań.

Więcej ...

Magisterium i studium doktoranckie na IFJ.

 

Więcej ...

Podstawy radiobiologii.

19 – 20 października 2017, Poznań.

Więcej ...

I Warsztaty z fizyki medycznej ESTRO

Więcej ...

III Spotkanie Sekcji Brachyterapii PTFM


9 - 10 października 2017, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie

 

Więcej ...

Uniwersytet w Zurychu poszukuje kandydatów do doktoratu.

 

Więcej ...

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie.

 

Więcej ...

III Konferencja z zakresu detekcji promieniowania jonizującego oraz kontroli jakości w rentgenodiagnostyce, radioterapii i medycynie nuklearnej

18 – 22 września 2017 r.

Dwór Ostoia, Klimkówka k/Rymanowa

Więcej ...

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego

Ta strona została utworzona za pomocą 1&1 MyWebsite.