Szanowni Państwo! 

W dniach 1-3 czerwca 2017 r. odbędzie się w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu konferencja naukowa PTFM.  Tematyka konferencji obejmować będzie następujące zagadnienia: radioterapię, obrazowanie medyczne, biosygnały, nanotechnologię w medycynie, ochronę radiologiczną oraz medycynę nuklearną. Więcej na temat konferencji http://www.wco.pl/ptfm2017

W pierwszym dniu konferencji tj. 1 czerwca 2017 r. o godzinie 17.00 w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu ul. Garbary 15 odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, na którym delegaci podejmą decyzję w sprawie honorowego członkostwa Towarzystwa dr Włodzimierza Łobodźca. Tematem Walnego Zebrania będą także zmiany w statucie dotyczące m. in. wykorzystania składek członkowskich. 

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej zwracam się z prośbą o zorganizowanie Walnych Zebrań Oddziałów PTFM w celu wyboru delegatów zgodnie ze statutem PTFM - „Delegaci wybierani są na zebraniach Oddziałów zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ członków. Wybierany jest 1 delegat na każdą rozpoczynającą się dziesiątkę członków Oddziału” – paragraf 23 Statutu PTFM.

W czasie Walnego Zebrania Oddziału prosimy o przedyskutowanie i wskazanie zagadnień, które powinny zostać poruszone na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów PTFM.

W związku z ustaleniem faktycznej liczby członków Oddziału (członkami są osoby, które płacą roczne składki w wysokości 80 zł, członkostwo ustaje automatycznie z powodu niepłacenia składek w ciągu 2 kolejnych lat) proszę Skarbników Oddziałów o kontakt ze Skarbnikiem ZG PTFM Anną Zawadzką a.zawadzka@zfm.coi.pl, kom. 509 767 457.

Proszę o potwierdzenie otrzymania informacji o Walnym Zebraniu.

Grażyna Kosicka

sekretarz ZG PTFM

 

Szanowne Koleżanki i szanowni Koledzy!

 

5 lutego 1965 roku, czyli dokładnie 50 lat temu, z inicjatywy grupy fizyków i inżynierów pracujących w szpitalach, oraz związanych z uczelniami wyższymi powołano do życia Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej. Wśród założycieli było wielu znakomitych fizyków i inżynierów, między innymi mgr Oskar Chomicki oraz prof. Jerzy Tołwiński. Wspominam o nich, gdyż mgr Chomicki i prof. Tołwiński uczestniczyli czynnie w organizowanych w Warszawie obchodach Międzynarodowego Dnia Fizyki Medycznej i 80 lecia Zakładu Fizyki Medycznej Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie.

 

Jak już to zostało powiedziane, w czasie Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w ubiegłym roku, aby uświetnić  50 lecie PTFM odbędzie się w Warszawie w dniach 3 – 5 września Kongres Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. Wysłuchamy bardzo ciekawych wystąpień zaproszonych gości, oraz fascynujących wykładów wprowadzających. Będziemy mieli okazję zaprezentować wyniki własnych badań,  spotkamy wielu przyjaciół. Przestrzeń zastosowań fizyki w medycynie nieustannie się rozszerza. Konieczność Wykonania specyficznych pomiarów, opracowania adekwatnych modeli poprzedza implementację osiągnięć nauki w medycynie. W tym zakresie fizycy są niezastąpieni. Bezpieczeństwo stosowania skomplikowanych urządzeń wymaga ciągłej obecności fizyków medycznych. Zaangażowanie fizyków w leczenie i diagnostykę przynosi wymierne korzyści pacjentom i równocześnie pozwala fizykom medycznym odnajdować szczególną radość z pełnionej służby.

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich członków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, ufając, że spotkamy się w Warszawie na Kongresie PTFM.

 

Dr hab. Paweł Kukołowicz, prof. COI

Prezes Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

50 lat PTFM zaproszenie.pdf
Dokument PDF [1.3 MB]

 

LIST DO CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYKI MEDYCZNEJ

 

Szanowni Państwo,

 

pragniemy poinformować, że 14 listopada 2014 roku w Warszawie w Centrum Onkologii-Instytucie odbyło się Walne Zebranie, na którym delegaci wybrali nowy Zarząd naszego Towarzystwa na kadencję trwającą od 14.11.2014r. do 13.11.2018r.

 

W wyniku głosowania zmienione zostały wybrane punkty w Statucie PTFM. Przegłosowano między innymi:

- zrezygnowanie z listownej formy komunikacji z członkami Towarzystwa na rzecz przekazu informacji drogą elektroniczną;

- zwiększenie wysokości rocznej składki członkowskiej z 40zł na 80zł;

- wprowadzenie możliwości wpłaty obecnych i zaległych składek na konto Towarzystwa.

 

(Pełna treść Statutu dostępna jest pod adresem: http://ptfm.pl/towarzystwo-naukowe-ptfm/statut/)

Swoją działalność nowy Zarząd rozpoczyna między innymi od uporządkowania spraw finansowych i członkowskich Towarzystwa. W związku z powyższym, prosimy o dokonanie wpłaty członkowskiej za rok 2015 w wysokości 80 zł na konto PTFM do dnia 31.03.2015r.

Prosimy również o uregulowanie przelewem zaległych składek za poprzednie dwa lata. Składka członkowska w poprzednich latach wynosiła rocznie 40zł. Przypominamy, że połowa Państwa składki członkowskiej pozostaje do dyspozycji Oddziału, do którego należycie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z nowym Statutem Towarzystwa, członkostwo ustaje automatycznie z powodu nie zapłacenia składek członkowskich w ciągu dwóch lat. Mamy przyjemność również poinformować, że w tym roku mija 50 lat od założenia Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. W związku z tą rocznicą, w dniach 3-5.09.2015r. w Warszawie, odbędzie się Konferencja Naukowa, do udziału, w której wszystkich serdecznie zapraszamy. Zdajemy sobie sprawę, że działalność naszego Towarzystwa w dużej mierze zależy do aktywności jego członków, dlatego też serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w życiu PTFM.

 

Z wyrazami szacunku Zarząd Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

List do czlonkow PTFM.pdf
Dokument PDF [194.5 KB]

Szanowne Koleżanki i szanowni Koledzy!

 

W dniu 23 stycznia 2015 roku odbyła się w Szczecinie sesja naukowa

,,Szczecińskie Dni Fizyki Medycznej''.

 

Konferencja została zorganizowana przez Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. Z przyjemnością uczestniczyłem w tym świetnie zorganizowanym spotkaniu. Szerokie spektrum prezentowanych zagadnień potwierdziło, że fizyka medyczna jest pomocna w rozwiązywaniu wielu zagadnień z dziedziny medycyny. To bardzo cenna inicjatywa Oddziału Szczecińskiego.

 

Szczególne podziękowania kieruję na ręce Przewodniczącego Oddziału dr Mirosława Lewockiego i osób zaangażowanych w przygotowanie sesji. Zachęcam inne Oddziały do organizowania takich jednodniowych spotkań naukowych. Taką sesję można połączyć z obchodami Dnia Fizyki Medycznej ustalonego na 7 listopada każdego roku. W Oddziałach na terenie których prowadzona jest specjalizacja z zakresu fizyki medycznej, w czasie sesji swoje prace naukowe i poglądowe mogą zaprezentować fizycy odbywający specjalizację.

 

Pragnę przypomnieć, że połowa składki członkowskiej pozostaje w dyspozycji Oddziału, co umożliwia pokrycie przynajmniej części kosztów takiego spotkania.

Jeszcze raz dziękuje za inicjatywę Oddziału Szczecińskiego!

 

Serdecznie pozdrawiam,

Dr hab. Paweł Kukołowicz, prof. COI

Prezes Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

 

Warszawa 26.01.2015.pdf
Dokument PDF [163.4 KB]
Program konferencji..pdf
Dokument PDF [51.7 KB]

 

Szanowne Koleżanki i szanowni Koledzy!

 

Na prośbę Prof. Petera Sharp prezesa EFOMP, po uzyskaniu zgody Prezesa PTFM

mgr Witold Skrzyński wyraził  zgodę na pełnienie roli oficera łącznikowego dla

programu European Training and Education for Medical Physics Experts in Radiology

(Diagnostic and Interventional).

 

Program ma na celu szkolenie fizyków medycznych

w zakresie wskazanym w tytule programu, szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie http://www.eutempe-rx.eu.

Pytania związane z uczestnictwem w programie proszę kierować bezpośrednio 

do mgr Witolda Skrzyńskiego

adres e-mail: w.skrzynski@zfm.coi.pl

 

Pierwsze informacje już wkrótce.

 

Oficjalne pismo w załączeniu:

EUMTEMPE-RX.jpg
Plik JPG [74.8 KB]

Członkowie wspierający

Aktualności

Zalecenia

Quality control in cone beam computed tomography.

Więcej ...

Konferencja

sprawozdawczo - warsztatowa 

"AAPM Highlights"

 

6 – 7 października 2017, Poznań.

Więcej ...

Magisterium i studium doktoranckie na IFJ.

 

Więcej ...

Podstawy radiobiologii.

19 – 20 października 2017, Poznań.

Więcej ...

I Warsztaty z fizyki medycznej ESTRO

Więcej ...

III Spotkanie Sekcji Brachyterapii PTFM


9 - 10 października 2017, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie

 

Więcej ...

Uniwersytet w Zurychu poszukuje kandydatów do doktoratu.

 

Więcej ...

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie.

 

Więcej ...

III Konferencja z zakresu detekcji promieniowania jonizującego oraz kontroli jakości w rentgenodiagnostyce, radioterapii i medycynie nuklearnej

18 – 22 września 2017 r.

Dwór Ostoia, Klimkówka k/Rymanowa

Więcej ...

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego

Ta strona została utworzona za pomocą 1&1 MyWebsite.