SEKCJA REZONANSU MAGNETYCZNEGO.

 

 

Przewodnicząca sekcji

 

prof. dr hab. Maria Sokół

                                              

Program działalności sekcji Rezonansu Magnetycznego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

 

Na fizykach medycznych pracujących w ochronie zdrowia spoczywa ogrom odpowiedzialności za jakość procedur medycznych oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu. Dotyczy to również fizyków zajmujących się klinicznymi zastosowaniami technik MRI i MRS.  Wśród obowiązków tych fizyków znajduje się często także praca badawcza.

Ponieważ kliniczne procedury MRI są coraz bardziej złożone, a stosowane pola magnetyczne coraz wyższe, bezpieczeństwo pacjenta i efektywność badania obrazowego stają się coraz ważniejszymi kwestiami.

Na konferencji amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków FDA (Food and Drug Administration), która odbyła się w październiku 2011 roku, przedstawiono dane dotyczące wypadkowości w pracowniach MRI. I tak, liczba wypadków przy realizacji procedur MRI wzrosła w latach 2000-2009 pięciokrotnie, podczas gdy liczba badań tylko dwukrotnie (http://medicalphysicsweb.org/cws/article/opinion/48264). Główne przyczyny zdarzeń to oparzenia (przede wszystkim spowodowane kontaktem z materiałami przewodzącymi, które są w posiadaniu pacjenta w trakcie badania, kontaktem z elementami układu RF oraz generowane bezpośrednio w ciele pacjenta), uderzenia spowodowane przez przedmioty metalowe przyciągane do magnesu oraz uszkodzenia słuchu.

Konieczne staje się więc zadbanie o jednolite standardy procedur jakościowych i bezpieczeństwa w pracowniach MRI, tym bardziej że nie istnieją zalecenia wzorcowe dotyczące takiej standaryzacji.

Z kolei minimalne wymagania bezpieczeństwa w przypadku ekspozycji personelu na pole magnetyczne określa w Unii Europejskiej dyrektywa 2004/40/WE, która ma wejść w życie w październiku 2013 roku (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:110:0001:0002:PL:PDF).

Biorąc pod uwagę liczne kontrowersje z nią związane powinniśmy jako środowisko zwrócić szczególną uwagę na sposób jej implementacji w polskim prawie.

 

Cele sekcji MRI PTFM są więc w chwili obecnej następujące:

Wspólne wypracowanie najlepszych standardów jakościowych – poprzez wymianę informacji, warsztaty i wzajemne kontakty.

Informowanie środowiska fizyków medycznych o zmianach w systemie prawnym regulujących pracę fizyków w pracowniach MRI.

Działalność edukacyjna – e-learning, przegląd ważnych pozycji piśmiennictwa.

 

Abyśmy mogli pomóc sobie wzajemnie i wypracować jednolite zalecenia, zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o wzięcie udziału w ankiecie naświetlającej obecną sytuację w kwestii systemu kontroli jakości procedur MRI. Odpowiedzi na pytania ankiety proszę przesyłać na adres mary@io.gliwice.pl. Na ten sam adres proszę przesyłać informacje dotyczące interesujących Was tematów, które warto omówić na stronach sekcji MRI serwisu PTFM.

                               

Przewodnicząca Sekcji Rezonansu Magnetycznego

Prof. dr hab. Maria Sokół

 

 

Ankieta
Sekcja Rezonansu magnetycznego PTFM Anki[...]
Dokument Microsoft Word [24.0 KB]
Ankieta
Sekcja Rezonansu magnetycznego PTFM Anki[...]
Dokument PDF [43.1 KB]

Członkowie wspierający

Aktualności

Zalecenia

Quality control in cone beam computed tomography.

Więcej ...

Konferencja

sprawozdawczo - warsztatowa 

"AAPM Highlights"

 

6 – 7 października 2017, Poznań.

Więcej ...

Magisterium i studium doktoranckie na IFJ.

 

Więcej ...

Podstawy radiobiologii.

19 – 20 października 2017, Poznań.

Więcej ...

I Warsztaty z fizyki medycznej ESTRO

Więcej ...

III Spotkanie Sekcji Brachyterapii PTFM


9 - 10 października 2017, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie

 

Więcej ...

Uniwersytet w Zurychu poszukuje kandydatów do doktoratu.

 

Więcej ...

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie.

 

Więcej ...

III Konferencja z zakresu detekcji promieniowania jonizującego oraz kontroli jakości w rentgenodiagnostyce, radioterapii i medycynie nuklearnej

18 – 22 września 2017 r.

Dwór Ostoia, Klimkówka k/Rymanowa

Więcej ...

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego

Ta strona została utworzona za pomocą 1&1 MyWebsite.