SEKCJA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ.

Przewodnicząca sekcji

 

 dr Dominika Oborska-Kumaszyńska

 

 

 

Sekcja Diagnostyki Obrazowej w ramach swojej działalności i organizowanych spotkań tematycznych chciałaby włączyć PTFM oraz środowisko fizyków medycznych w określenie wymagań oraz proces tworzenia zaleceń dotyczących wykonywania testów kontroli jakości:

 

w radiologii z analogową i cyfrową formą detekcji, akwizycji i prezentacji obrazu,

w medycynie nuklearnej,

dla form obrazowania bez użycia promieniowania jonizującego (nmr, usg).

 

W związku z powyższym Sekcji Diagnostyki Obrazowej PTFM w ramach przyjętych celów będzie realizowała:

organizacja spotkań tematycznych i w szczególności dotyczących kontroli jakości – planowane:

* mammografia cyfrowa,

* systemy transferu informacji obrazowej i stacje diagnostyczne,

* radiologia interwencyjna z analogowymi wzmacniaczami obrazu i panelami obrazowymi, tory wizyjne, angiografy,

* aparatu stomatologiczne – punktowe, cefalometria, pantomografia, tk,

* medycyna nuklearna – gammakamera, gammakamera SPECT, PET, hybrydy,

* nmr,

* usg.

tworzenie dokumentów z zaleceniami PTFM dla powyższego,

popularyzacja zagadnień w ramach czasopism tematycznych – publikacje oraz w późniejszych założeniach organizacja szkoleń .

 

Zgodnie z obowiązującym prawem fizycy medyczni zatrudnieni w jednostkach stosujących promieniowanie jonizujące w celach medycznych, pod pewnymi warunkami, mogą przeprowadzać testy specjalistyczne w diagnostyce obrazowej. Jednakże, dla wielu form obrazowania problemy związane z kontrolą jakości nie znalazły rozwiązań prawnych w obowiązujących dokumentach legislacyjnych.

Członkowie wspierający

Aktualności

Zalecenia

Quality control in cone beam computed tomography.

Więcej ...

Konferencja

sprawozdawczo - warsztatowa 

"AAPM Highlights"

 

6 – 7 października 2017, Poznań.

Więcej ...

Magisterium i studium doktoranckie na IFJ.

 

Więcej ...

Podstawy radiobiologii.

19 – 20 października 2017, Poznań.

Więcej ...

I Warsztaty z fizyki medycznej ESTRO

Więcej ...

III Spotkanie Sekcji Brachyterapii PTFM


9 - 10 października 2017, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie

 

Więcej ...

Uniwersytet w Zurychu poszukuje kandydatów do doktoratu.

 

Więcej ...

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie.

 

Więcej ...

III Konferencja z zakresu detekcji promieniowania jonizującego oraz kontroli jakości w rentgenodiagnostyce, radioterapii i medycynie nuklearnej

18 – 22 września 2017 r.

Dwór Ostoia, Klimkówka k/Rymanowa

Więcej ...

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego

Ta strona została utworzona za pomocą 1&1 MyWebsite.