Tablica ogłoszeń

ECR 2018 Oferta dla Fizyków Medycznych.

Wiecej informacji po kliknięciu na baner:

Magisterium i studium doktoranckie na IFJ.

Wiecej informacji w załącznikach:

InterDokMEd_PhDproject1_pl.pdf
Dokument PDF [1.4 MB]
InterDokMEd_PhDproject10_pl.pdf
Dokument PDF [1.4 MB]

Uniwersytet w Zurychu poszukuje kandydatów do doktoratu.

 

Wiecej informacji w załączniku:

PhDposition_fractionation_.pdf
Dokument PDF [58.9 KB]

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie.

 

Wiecej informacji w załączniku:

Jak złożyć dokumenty po zakończeniu specjalizacji.

 

Wiecej informacji w załączniku:

Jaka jest ścieżka składania dokumentów p[...]
Dokument Microsoft Word [22.6 KB]

Praca dla fizyka medycznego.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko metrolog Samodzielnym Laboratorium Promieniowania Jonizującego

 

Miejsce wykonywania pracy:

Główny Urząd Miar

ul. Elektoralna 2

00-950 Warszawa

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe magisterskie, uniwersyteckie o kierunku fizyka jądrowa lub fizyka medyczna, profilowe – techniczne, o kierunku: fizyka, mechatronika, elektronika, mechanika.

 

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych oraz wypowiadanie się na tematy związane z wykonywaną pracą.

 

 Wiedza specjalistyczna w dziedzinie promieniowania jonizującego lub fizyki medycznej.

 

Znajomość zagadnień szacowania niepewności pomiaru

 

Dobra znajomość zagadnień matematycznych i fizycznych

 

Umiejętność programowania w jednym z języków: fortran, C/C++, python,

Umiejętność analitycznego myślenia i syntezowania informacji

 

Posiadanie obywatelstwa polskiego

 

Korzystanie z pełni praw publicznych

 

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wiecej informacji w załączniku:

ogloszenie.pdf
Dokument PDF [62.0 KB]

Praca dla fizyka medycznego.

Jesteśmy międzynarodową siecią ośrodków medycznych, specjalizujących się w najnowszych terapiach onkologicznych, szczególnie radioterapii.  Wdrażamy najnowsze osiągnięcia nauki przy zastosowaniu najwyższych standardów jakości. W Polsce działamy od 2013 roku.

 

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

 

fizyk medyczny

numer referencyjny: MED/1/2016

miejsce pracy: Zgorzelec (województwo dolnośląskie)

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe
 • tytuł specjalisty w dziedzinie fizyki medycznej
 • zdolność do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące
 • doświadczenie kliniczne w planowaniu leczenia i weryfikacji dozymetrycznej planów leczenia
 • umiejętność kontroli jakości urządzeń radiologicznych
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • dobra znajomość języka angielskiego

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na pełen etat
 • umowę o pracę lub kontrakt
 • możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego
 • pracę w zespole ceniącym wyzwania i dobre relacje

 

 

Prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: biuro@amethyst-rtcp.pl, w CV proszę podać rodzaje posiadanych uprawnień oraz czas ich obowiązywania oraz wyszczególnienie odbytych szkoleń.

 

Pełna informacja w poniższym dokumencie:

Ogłoszenie dla fizyka_Zgorzelec_06.03.20[...]
Dokument Microsoft Word [55.0 KB]

Praca dla fizyka medycznego.

Oferta Pracy na stanowisku fizyka medycznego w Zakładzie Radioterapii w Szpitalu im. Jędrzeja Śniadeckiego  w Nowym Sączu
 

Wymagania :


-osoba posiadająca tytuł specjalisty  w dziedzinie fizyka medyczna lub będąca w trakcie specjalizacji
-doświadczenie w Radioterapii

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Szpital im. Jędrzeja Śniadeckiego
ul. Młyńska 10
33-300 Nowy Sącz
tel 184425653

email: zr@szpitalns.nazwa.pl 

Praca dla fizyka medycznego.

Zakład Fizyki Medycznej Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie poszukuje fizyków medycznych do pracy na zastępstwo, w wymiarze 50% i 100% etatu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@zfm.coi.pl

W tytule wiadomości proszę wpisać nazwę stanowiska, tj. dozymetria, planowanie. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Kandydatów prosimy o załączenie poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji / zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ustaw nr. 133 poz. 883/.”

Najlepsza praca magisterska w dziedzinie fizyka medyczna w roku akademickim 2015/2016 należy do:

 

Pani mgr inż. Aleksandry Ejme

 

z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za pracę

„Badanie odpowiedzi energetycznej indywidualnych dawkomierzy termoluminescencyjnych”,

wykonaną pod kierunkiem Promotora ​​​​dr inż. Renaty Kopeć z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

 

Nagroda zostanie wręczona podczas obchodów Jubileuszowego X Śląskiego Seminarium Fizyki Medycznej, które odbędzie się w lutym 2017 roku.

 

Laureatka oprócz zaproszenia na uczestnictwo w tym Seminarium otrzymuje też dwuletnią prenumeratę dwumiesięcznika Inżynier i Fizyk Medyczny wydawnictwa Indygo Media.

European Board of Accreditation for Medical Physics:

INFORMACJA DOTYCZACA NABORU NA SPECJALIZACJĘ

W DZIEDZINIE FIZYKA MEDYCZNA

 

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Garbary 15 ogłasza nabór na specjalizację

w dziedzinie fizyki medycznej.

 

Warunki odbywania szkolenia specjalizacyjnego określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2002 r., Nr 173, poz. 1419 z późn zm.).

 

Więcej informacji w poniższych dokumentach:

INFORMACJA DOTYCZACA NABORU NA SPECJALIZ[...]
Dokument Microsoft Word [35.0 KB]
wniosek.doc
Dokument Microsoft Word [36.0 KB]

Porozumienie PTFM PZU SA.

 

Z satysfakcją informujemy, że 26 lutego 2016 roku zostało podpisane porozumienie między

PTFM a PZU SA dotyczące programu ubezpieczeniowego dla fizyków medycznych będących członkami Towarzystwa. Program został opracowany we współpracy z Rożek Brokers Group Sp. z o.o.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody wyrządzone osobie trzeciej
(pacjent, pracodawca, zakład etc.) wskutek wykonywania przez fizyka medycznego czynności zawodowych, w szczególności:


Szkody osobowe i rzeczowe i czyste straty finansowe,

 

Materialną odpowiedzialność za szkody w mieniu na którym wykonywane

czynności fizyka medycznego,

 

Odpowiedzialność za rażące niedbalstwo,

 

Regresowe kary umowne, w tym kary nałożone na pracodawcę dochodzone od fizyka medycznego,

 

Szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, w tym z przeniesienia wirusa HIV,

 

Szkody wyrządzone w związku z używaniem urządzeń rentgenowskich lub laserowych albo materiałów izotopowych lub radioaktywnych oraz powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej,

promieni laserowych itd.,

 

Szkody będące następstwem braku zabezpieczenia lub niewłaściwego zabezpieczenia albo błędnego oznaczenia substancji chemicznych, biologicznych lub radioaktywnych.

 

Oprócz wypłaty odszkodowania, ubezpieczenie obejmuje także inne świadczenia:

Zbadanie zasadności wysuwanych roszczeń,


Udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy prawnej w przypadku niezasadności roszczeń, a także związanej z zaspokojeniem roszczeń, a także związanej z zaspokojeniem roszczeń zasadnych,

 

Zwrot kosztów zastosowania środków w celu zmniejszenia rozmiarów objętej ubezpieczeniem szkody,

 

Wynagrodzenie adwokatów i radców prawnych, należności biegłych i świadków, koszty sądowe, inne  koszty ustalenia wysokości szkody i zakresu odpowiedzialności fizyka medycznego.

 

Dodatkowo ubezpieczenie może obejmować następstwa nieszczęśliwych wypadków ze świadczeniami z tytułu ekspozycji na ryzyko zakażeń WZW i HIV.

Fizycy medyczni będący członkami PTFM mogą przystąpić do ubezpieczenia korzystając z niższych, preferencyjnych stawek składek. Szczegółowe informacje o zakresie i warunkach przystąpienia do ubezpieczenia są dostępne na stronie internetowej Kancelarii Brokerskiej Rożek Brokers Group 

 

Więcej informacji po kliknięciu na poniższy baner:

Radomskie Centrum Onkologii zatrudni fizyków ze specjalizacją.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres:

rekrutacja@onkologiaradom.pl

 

W tytule wiadomości proszę wpisać nazwę stanowiska. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Kandydatów prosimy o załączenie poniższej klauzuli:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji / zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ustaw nr. 133 poz. 883/.”

Oferta pracy dla Fizyka Medycznego.

 

W Klinice we Frankfurcie nad Odrą poszukiwany jest fizyk medyczny z co najmniej 2 – letnim doświadczeniem w pracy klinicznej. Zatrudnienie jest na pełny etat.

 

Wymagana znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym.

 

Frankfurt nad Odra leży na granicy polsko-niemieckiej, w związku z czym osoba

podejmująca pracę w Klinice może mieszkać w Polsce (w Słubicach).

 

Więcej informacji po kliknięciu na baner:

NOWELIZACJA USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2015 R.

O ZMIANIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

 

Znowelizowano Ustawę z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej,

dzięki czemu rozpoczęcie specjalizacji z fizyki medycznej będzie możliwe przez kolejnych 5 lat.

 

Poniżej nowelizacja Ustawy:

Zakład Fizyki Medycznej w Gdyni uzyskał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji

nr akredytacji AB 1542

 

Więcej o uzyskanej przez Gdyńskie Centrum Onkologii akredytacji po

 

kliknięciu na link:

 

Przejdź do strony

Jak pisać publikacje?

 

Zakład Fizyki Medycznej we Wrocławiu uzyskał akredytację na zgodność z normą 17025,

nr akredytacji AB 1486

 

Więcej na stronie internetowej

Dolnośląskiego Cetntrum Onkologii we Wrocławiu

 

Przejdź do strony

Członkowie wspierający

Aktualności

 Obchody Międzynarodowego Dnia Fizyki Medycznej w Krakowie.

 

7 listopada 2017, Kraków.

 

Więcej ...

II Europejski Kongres Fizyki Medycznej

 

Kopenhaga, Dania,

23 - 25 sierpnia 2018 r

Więcej ...

Kurs specjalizacyjny

Planowanie leczenia

 

8 - 11 stycznia 2018, Warszawa.

Więcej ...

 Obchody Międzynarodowego Dnia Fizyki Medycznej w Szczecinie

 

17 listopada 2017, Szczecin.

 

Więcej ...

Kurs specjalizacyjny

Modelowanie wiązek terapeutycznych

 

22 - 24 listopada 2017, Kielce.

Więcej ...

Otwarte seminaria PRESS.

 

24 listopad 2017, IFJ PAN Kraków.

Więcej ...

ECR 2018: Oferta dla Fizyków Medycznych.

 

Więcej ...

Zalecenia

Quality control in cone beam computed tomography.

Więcej ...

Magisterium i studium doktoranckie na IFJ.

 

Więcej ...

I Warsztaty z fizyki medycznej ESTRO

Więcej ...

Uniwersytet w Zurychu poszukuje kandydatów do doktoratu.

 

Więcej ...

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie.

 

Więcej ...

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego

Ta strona została utworzona za pomocą 1&1 MyWebsite.