Czasopisma

 

 

 

 

The Journal of Applied Clinical Medical Physics (JACMP), publikuje prace z zakresu obrazowania medycznego, pomiarów promieniowania (kontroli jakości), ochrony radiologicznej i przepisów prawnych, także promieniowania niejonizującego i innych tematów dot. klinicznych zagadnień w fizyce medycznej.

 

 

 

 

 

International Journal of Radiation Oncology • Biology • Physics (IJROBP), publikuje prace z zakresu : badań klinicznych dotyczących promieniowania w onkologii, biologii radiacyjnej oraz fizyki medycznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiotherapy and Oncology publikuje artykuły z zakresu: klinicznej radioterapii, metod leczenia skojarzonego, radiobiologii i chemiobiologii, hipertermii i biologii nowotworu, jak również fizycznych aspektów istotnych dla onkologii, zwłaszcza w dziedzinie obrazowania, dozymetrii i planowania radioterapii.

Członkowie wspierający

Aktualności

Zalecenia

Quality control in cone beam computed tomography.

Więcej ...

Konferencja

sprawozdawczo - warsztatowa 

"AAPM Highlights"

 

6 – 7 października 2017, Poznań.

Więcej ...

Magisterium i studium doktoranckie na IFJ.

 

Więcej ...

Podstawy radiobiologii.

19 – 20 października 2017, Poznań.

Więcej ...

I Warsztaty z fizyki medycznej ESTRO

Więcej ...

III Spotkanie Sekcji Brachyterapii PTFM


9 - 10 października 2017, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie

 

Więcej ...

Uniwersytet w Zurychu poszukuje kandydatów do doktoratu.

 

Więcej ...

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie.

 

Więcej ...

III Konferencja z zakresu detekcji promieniowania jonizującego oraz kontroli jakości w rentgenodiagnostyce, radioterapii i medycynie nuklearnej

18 – 22 września 2017 r.

Dwór Ostoia, Klimkówka k/Rymanowa

Więcej ...

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego

Ta strona została utworzona za pomocą 1&1 MyWebsite.