Członkowie wspierający

Aktualności

Pracownia Dozymetrii Promieniowania Mieszanego, Oddział Warszawski oraz Sekcja Ochrony Radiologicznej Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej (PTFM),

 

zapraszają̨ na Seminarium Naukowe, które odbędzie 02.09.2015 w Sali Seminaryjnej Reaktora MARIA w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (Świerk)

 

Więcej...

 

EUROPEAN “RADIATION PROTECTION EXPERT” TRAINING COURSE

4-8 July 2016

Budapest University of Technology and Economics, Hungary

 

Więcej...

Trzecia edycja konferencji sprawozdawczo-warsztatowej pt. „AAPM Highlights”

 

16-17.10.2015 r. , Wielkopolskie Centrum Onkologii

 

Więcej...

Uwaga!!!

 

Nowelizacja Ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej, dzięki czemu rozpoczęcie specjalizacji z fizyki medycznej będzie możliwe przez

kolejnych 5 lat.

 

Więcej ...

VIII Krajowe Spotkanie Sekcji Radioterapii PTFM

8-10 października 2015 w Zawierciu

 

Więcej...

Zalecenia Regionalnego Spotkania Fizyków Medycznych w Europie,

które odbyło się w dniach 7-8 maja 2015 r RER / 6/031

 

Więcej ...

Oferta pracy dla fizyka medycznego – stanowisko naukowe – na Malcie.

 

Więcej ...

W dniach 18-19 września 2015 roku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach odbędzie się kurs z „Brachyterapii” w ramach specjalizacji z fizyki medycznej, moduł VII – Brachyterapia, kurs II - dozymetria i kontrola jakości.

 

Więcej ...

Zalecenia EFOMP odnośnie kontroli jakości

cyfrowych urządzeń stosowanych w mammografii

 

Więcej ...

Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej                     im. Cezarego Pawłowskiego

Cieszymy się, że trafiłeś na naszą stronę internetową.

Dowiedz się więcej o Naszym Towarzystwie Naukowym - poznaj nas lepiej!!!

Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej powstało z inicjatywy grupy fizyków, inżynierów i lekarzy zainteresowanych rozwojem zastosowań nauk ścisłych i techniki w medycynie. Pierwsze zebranie Komitetu Założycielskiego Towarzystwa odbyło się 5 lutego 1965 r.
 

  

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju fizyki medycznej i zastosowań techniki w medycynie i biologii. Dla osiągnięcia swych celów PTFM rozwija następującą działalność:

 

  • Organizuje zjazdy, sympozja, zebrania naukowe, odczyty i wykłady.
  • Prowadzi działalność wydawniczą.
  • Opiniuje o stanie i potrzebach fizyki medycznej i występuje w jej sprawach wobec władz.
  • Utrzymuje łącznosć z pokrewnymi organizacjami w kraju i zagranicą.
  • Zarząd główny powołuje komisje i komitety do wykonywania poszczególnych zadań.

 

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA.

Pracownia Dozymetrii Promieniowania Mieszanego, Oddział Warszawski oraz Sekcja Ochrony Radiologicznej Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej (PTFM),

 

serdecznie zapraszają̨ na Seminarium Naukowe, które odbędzie 02.09.2015 w Sali Seminaryjnej Reaktora MARIA w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (Świerk).

 

Więcej...

XLIII ZJAZD FIZYKÓW POLSKICH

Kielce 6 – 11 września 2015

 

XLIII Zjazd Fizyków Polskich  odbędzie się w Kielcach w dniach od 6 do 11 września 2015 roku w Centrum Kongresowym Targi Kielce. 

Więcej ...

W dniach 18-19 września 2015 roku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach odbędzie się kurs z „Brachyterapii” w ramach specjalizacji z fizyki medycznej, moduł VII – Brachyterapia, kurs II - dozymetria i kontrola jakości.

 

Więcej ...

 

Spotykamy się regularnie, w różnych miejscach. Spotkania te służą zarówno wymianie pomysłów, jak i celom towarzyskim. Ponadto, podejmujemy na nich ważne decyzje, które istotnie wpływają na działalność Towarzystwa. Serdecznie zapraszamy!

 

 

Odwiedź naszą stronę lub nasz profil na Facebook i dowiedz się o nas więcej!

Administratorzy strony:

  

Magdalena Łukowiak

tel: 660 523 867

mlukowiak@onkologia.szczecin.pl

 

Karolina Jezierska

tel: 792 52 76 52

karo@pum.edu.pl

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego

Ta strona została utworzona za pomocą 1&1 MyWebsite.