Zbyszek Maniakowski (1962-2017), fizyk medyczny

Zbyszek urodził się 17.03.1962 roku w Nysie. Tam też ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W 1981 roku rozpoczął studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu. W 1983 roku zmienił kierunek na Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1985 roku kontynuował studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego – Fizyka Medyczna. W Instytucie Onkologii w Gliwicach pracował od 18 kwietnia 1988 roku, cały czas w Zakładzie Fizyki Medycznej.  W 2010 roku uzyskał Specjalizację z Fizyki Medycznej.

Jak sobie przypominam, Zbyszek został przyjęty do Instytutu Onkologii w Gliwicach, ponieważ w tym czasie „pojawił się” pierwszy „z prawdziwego zdarzenia” system planowania leczenia, MevaPlan firmy Siemens (pracujący na komputerze – PDP 11). Bardzo szybko okazało się, że Zbyszka bardziej interesują pomiary dozymetryczne niż komputerowe  planowanie leczenia.    I właśnie tym zajmował się przez cały czas pracy w Instytucie. W ostatnich latach był niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie pomiarów dozymetrycznych. Aktywnie uczestniczył w wielu procedurach wysokospecjalistycznych, wykonując pomiary „in-vivo”. Jest autorem wielu programów komputerowych, które są stosowane w naszym Instytucie w praktyce dozymetrycznej i klinicznej. Wszystkie pomiary, które Zbyszek robił, były wykonywane bardzo starannie, niewątpliwe w tym zakresie był wzorem dla Młodych Fizyków Medycznych.

Każdy problem dozymetryczny związany z planowaniem leczenia można było ze Zbyszkiem przedyskutować. Często korzystał ze swojej bazy danych, żeby rozwiązywać bieżące problemy. Nie zdarzyło się, aby telefon do Zbyszka pozostawał bez odpowiedzi. Niestety teraz pozostanie.

Zbyszek zmarł 1.06.2017 w Gliwicach, po ciężkiej i długiej chorobie, pozostawiając dwie Córki, Żonę oraz grono Przyjaciół.

Krzysztof Ślosarek

Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego               

Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej powstało z inicjatywy grupy fizyków, inżynierów

i lekarzy zainteresowanych rozwojem zastosowań nauk ścisłych i techniki w medycynie. 

Pierwsze zebranie Komitetu Założycielskiego Towarzystwa odbyło się 5 lutego 1965 r.

 

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju fizyki medycznej i zastosowań techniki w medycynie i biologii. Dla osiągnięcia swych celów PTFM rozwija następującą działalność:

 

  • Organizuje zjazdy, sympozja, zebrania naukowe, odczyty i wykłady.
  • Prowadzi działalność wydawniczą.
  • Opiniuje o stanie i potrzebach fizyki medycznej i występuje w jej sprawach wobec władz.
  • Utrzymuje łączność z pokrewnymi organizacjami w kraju i zagranicą.
  • Zarząd główny powołuje komisje i komitety do wykonywania poszczególnych zadań.

 

Spotykamy się regularnie, w różnych miejscach. Spotkania służą zarówno wymianie pomysłów,

jak i celom towarzyskim.

Ponadto, podejmujemy na nich ważne decyzje, które istotnie wpływają na działalność Towarzystwa.

Serdecznie zapraszamy!

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA:

"III Konferencja z zakresu detekcji promieniowania jonizującego oraz kontroli jakości w rentgenodiagnostyce, radioterapii i medycynie nuklearnej"

18 – 22 września 2017 r.

Dwór Ostoia, Klimkówka k/Rymanowa

Więcej ...

Konferencja

sprawozdawczo - warsztatowa 

"AAPM Highlights"

 

6 – 7 października 2017, Poznań.

Więcej ...

III Spotkanie Sekcji Brachyterapii PTFM


9 - 10 października 2017, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie

 

Więcej ...

Podstawy radiobiologii.

19 – 20 października 2017, Poznań.

Więcej ...

 

Odwiedź naszą stronę lub nasz profil na Facebook-u i dowiedz się o nas więcej!

Administratorzy strony:

  

Magdalena Łukowiak

Tel.: 660 523 867

mlukowiak@onkologia.szczecin.pl

 

Karolina Jezierska

Tel.: 792 52 76 52

karo@pum.edu.pl

 

Członkowie wspierający

Aktualności

Zalecenia

Quality control in cone beam computed tomography.

Więcej ...

Konferencja

sprawozdawczo - warsztatowa 

"AAPM Highlights"

 

6 – 7 października 2017, Poznań.

Więcej ...

Magisterium i studium doktoranckie na IFJ.

 

Więcej ...

Podstawy radiobiologii.

19 – 20 października 2017, Poznań.

Więcej ...

I Warsztaty z fizyki medycznej ESTRO

Więcej ...

III Spotkanie Sekcji Brachyterapii PTFM


9 - 10 października 2017, Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie

 

Więcej ...

Uniwersytet w Zurychu poszukuje kandydatów do doktoratu.

 

Więcej ...

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie.

 

Więcej ...

III Konferencja z zakresu detekcji promieniowania jonizującego oraz kontroli jakości w rentgenodiagnostyce, radioterapii i medycynie nuklearnej

18 – 22 września 2017 r.

Dwór Ostoia, Klimkówka k/Rymanowa

Więcej ...

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego

Ta strona została utworzona za pomocą 1&1 MyWebsite.