Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego               

Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej powstało z inicjatywy grupy fizyków, inżynierów

i lekarzy zainteresowanych rozwojem zastosowań nauk ścisłych i techniki w medycynie. 

Pierwsze zebranie Komitetu Założycielskiego Towarzystwa odbyło się 5 lutego 1965 r.

 

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju fizyki medycznej i zastosowań techniki w medycynie i biologii. Dla osiągnięcia swych celów PTFM rozwija następującą działalność:

 

  • Organizuje zjazdy, sympozja, zebrania naukowe, odczyty i wykłady.
  • Prowadzi działalność wydawniczą.
  • Opiniuje o stanie i potrzebach fizyki medycznej i występuje w jej sprawach wobec władz.
  • Utrzymuje łączność z pokrewnymi organizacjami w kraju i zagranicą.
  • Zarząd główny powołuje komisje i komitety do wykonywania poszczególnych zadań.

 

Spotykamy się regularnie, w różnych miejscach. Spotkania służą zarówno wymianie pomysłów,

jak i celom towarzyskim.

Ponadto, podejmujemy na nich ważne decyzje, które istotnie wpływają na działalność Towarzystwa.

Serdecznie zapraszamy!

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA:

LII Szkoła Fizyki organizowana przez Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

odbędzie się w Zakopanem w dniach od 22 do 27 maja 2017 r.

 

Więcej...

 

Odwiedź naszą stronę lub nasz profil na Facebook-u i dowiedz się o nas więcej!

Administratorzy strony:

  

Magdalena Łukowiak

Tel.: 660 523 867

mlukowiak@onkologia.szczecin.pl

 

Karolina Jezierska

Tel.: 792 52 76 52

karo@pum.edu.pl

 

Członkowie wspierający

Aktualności

Kurs specjalizacyjny z „Medycyny Nuklearnej” (diagnostyka i terapia radioizotopowa)

 

07-09.06.2017 r., Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Kielce.

 

Więcej ...

X Krajowe Spotkanie Sekcji Radioterapii PTFM


7-9 września 2017, Centrum Onkologii w Bydgoszczy

 

Więcej ...

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Sapienza w Rzymie.

 

Więcej ...

"III Konferencja z zakresu detekcji promieniowania jonizującego oraz kontroli jakości w rentgenodiagnostyce, radioterapii i medycynie nuklearnej"

18 – 22 września 2017 r.

Dwór Ostoia, Klimkówka k/Rymanowa

Więcej ...

Uwaga !!!

Informacja dla Oddziałów PTFM dot.:

Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

1 czerwca 2017 r. WCO, Poznań

Więcej ...

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Polskie Towarzystwo Fizyki Medycznej im. Cezarego Pawłowskiego

Ta strona została utworzona za pomocą 1&1 MyWebsite.